Pre sledovanie zásielky využite nasledovné odkazy, kde zadáte číslo balíka a vyhľadáte informácie o aktuálnom stave zásielky.

Pre Slovensko: https://gls-group.com/SK/sk/sledovanie-zasielok?match=

Pre Českú republiku: https://gls-group.eu/CZ/cs/sledovani-zasilek.html?match=