Dodacie podmienky

Tovar sa doručuje:

GLS kuriér
– poplatok za doručenie sa účtuje v súlade s platným cenníkom GLS (viď tabuľka nižšie). Doprava zadarmo pri nákupe nad 100 EUR.
– pri potvrdení objednávky do 12tej hodiny, doručenie je nasledujúci pracovný deň, pri potvrdení objednávky po 12.00 je doručenie na 2. pracovný deň,
– v cene dopravy je zahrnutá služba sledovania polohy zásielky (Track&Trace), pomocou ktorej je možné sledovať aktuálny dopravný uzol, kde sa balík nachádza,
– v cene dopravy je zahrnuté poistenie balíka do 332,- EUR,
– kupujúci je o dodávke tovaru informovaný kuriérom 24 hodín pred samotným doručením tovaru, zákazník však musí pri objednávke vyplniť telefonický kontakt,
– o vyexpedovaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu,
– GLS nedoručuje na dobierku do ČR

Osobné prevzatie
– možné v pracovných dňoch od 08:00 do 15:00 alebo po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 0940 640 018 na adrese Matuškova 48, 976 31 Vlkanová.,
– osobné prevzatie nie je možné na adrese sídla firmy v Sliači, nenachádza sa tu sklad ani predajňa
– za osobné prevzatie sa neúčtuje poplatok.

Kuriér GLS do ČR na dobierku nedoručuje.


Termín dodania

Termín dodania tovaru je do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. Presný termín dodania závisí na potrebe odbornej montáže tovaru (ako napr. montáž viazania, nastavenie viazania, orezanie rovných pásov) a aktuálnom počte vybavovaných objednávok. Tovar, ktorý v čase zadania objednávky nie je dostupný na sklade (na stránke www.freeskialp.sk tovar označený nápisom „na objednávku“) je dodávaný s individuálnym termínom dodania a v takomto prípade bude kupujúci emailom alebo telefonicky informovaný o konkrétnej dĺžke termínu dodania. Ak kupujúci s dĺžkou individuálneho termínu dodania nesúhlasí, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu najneskôr 24 hodín pred expedíciou tovaru.

V prípade ak kupujúci požaduje od predávajúceho dodať tovar rýchlejšie ako do 4 pracovných dní, uvedie túto skutočnosť v textovej poznámke v objednávke pri jej zadávaní. Predávajúci sa k rýchlejšiemu termínu dodania zmluvne nezaväzuje, vykoná však všetky potrebné kroky k tomu, aby požadovaný termín dodania dodržal.

Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 20,00 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy, dokladu o zaplatení tovaru a kópiu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Cena dopravy v rámci Slovenska
Doprava zadarmo pri nákupe nad 100 EUR.

Spôsob doručeniaGLS kuriérGLS kuriér – dobierkaOsobný odber
Hmotnosť tovaru0-2 kg3,58 €4,60 €zdarma (B.Bystrica, po tel. dohovore)
2-3 kg3,66 €4,68 €
3-5 kg4,06 €5,08 €
5-10 kg4,26 €5,28 €
10-15 kg4,72 €5,74 €
15-20 kg5,64 €6,66 €
20-25 kg6,22 €7,24 €
25-30 kg7,20 €8,22 €
30-40 kg8,88 €9,90 €

Ceny dopravy sú uvedené s DPH.

Cena dopravy do Českej Republiky
Doprava zadarmo pri nákupe nad 100 EUR.

Spôsob doručeniaGLS kuriérGLS kuriér – dobierka
Hmotnosť tovaru0-2 kg9,40 €GLS nedoručuje do zahraničia na dobierku!
2-3 kg10,01 €
3-5 kg10,65 €
5-10 kg11,34 €
10-15 kg12,03 €
15-20 kg12,72 €
20-25 kg14,01 €
25-30 kg15,30 €
30-40 kg17,76 €

Ceny dopravy sú uvedené s DPH.